Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Miljöpolicy

Trosa kommuns miljöpolicy antogs av kommunfullmäktige 1994. Den bygger på de hållbarhetskriterier som Ekokommunerna arbetar efter.

Trosa kommuns miljöledningssystem

I november 2020 antog Trosa kommun ett nytt miljöledningssystem som omfattar kommunens verksamheter och de helägda bolagen Trobo och Trofi.

Syftet med miljöledningssystemet är att alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska arbeta för att negativ miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt samt bidra med positiv miljöpåverkan.

Som en del av miljöledningssystemet ska miljöarbetet årligen följas upp och redovisas till kommunfullmäktige som underlag för kommande prioriteringar och beslut.

Elin van Dooren

Kommunekolog

Telefonnummer
0156-520 24