Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Luftkvalitet

Miljökvalitetsnormer för luft, som finns i svensk lagstiftning, syftar till att skydda människors hälsa och naturmiljön. Luftkvaliteten i Trosa kommun är god. Trosa genomför regelbundet teoretiska beräkningar av luftkvaliteten i hela kommunen, genom sitt medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund.

Östra Sveriges Luftvårdsförbunds webbplats kan du läsa mer om resultaten från den senaste luftkvalitetsberäkningen.

Så jobbar Trosa kommun för att förbättra luftkvaliteten

Kommunen arbetar för utvecklingen av infrastruktur för laddning av elbilar och ställer bland annat krav på transporter och fordon vid upphandling. Kommunen arbetar också för ett ökat hållbart resande med fler och bättre cykelvägar, en utbyggnad av kollektivtrafik och genom att bygga nya bostäder med goda möjligheter till hållbart resande. I kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter finns särskilda bestämmelser om bland annat tomgångskörning och eldning.

Det här kan du göra för att förbättra luftkvaliteten

Alla som bor eller bedriver verksamhet i kommunen har ett ansvar för att luften ska bli så bra som möjligt. Det här kan du bidra med:

  • Undvik korta körningar med bil och avstå från bilkörning om du kan
  • Gå, cykla eller åk buss till arbete, studier och fritidsaktiviteter
  • Använd motorvärmare när det är kallt och undvik tomgångskörning
  • Håll den skyltade hastigheten
  • Välj elcykel i stället för extra bil
  • Välj en bil med låga utsläpp, till exempel en elbil, biogasbil eller annan miljöbil, om du behöver köpa ny bil
  • Elda torr, ren ved om du har en braskamin eller annan eldstad. Använd en miljögodkänd kamin.

Länkar