Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Anmälan och information

För anmälningspliktiga åtgärder behöver en anmälan lämnas in till byggenheten

Nedan åtgärder kräver en anmälan:

 • att bygga till ett en- eller bostadshus med max 15 kvm bruttoarea
 • bygga till ett fristående hus, t.ex. gäststuga, garage eller förråd till max 30 kvm byggnadsarea
 • bygga ett komplementbostadshus om max 30 kvm byggnadsarea
 • bygga takkupor och inreda ytterligare en bostad
 • installera ny hiss eller ventilation eller väsentligt ändra en hiss eller ventilation
 • riva en byggnad eller del av byggnad (rivningslov kan krävas)
 • ändra planlösningen väsentligt
 • göra ingrepp i den bärande konstruktionens delar
 • göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet.

Mer information om anmälan och anmälningspliktiga åtgärder finns här: Vad får man bygga utan bygglov på en- och två bostadstomter?Öppnas i nytt fönster

Ritningar

I de flesta fall behöver du bifoga ritningar till din anmälan. Kravet för ritningar är:

 • att de ska vara på vitt (orutat) papper
 • fastighetsbeteckning, datum och skala ska alltid stå på ritningen
 • planer, fasader, sektioner ska vara i skala 1:100 och situationsplan skala 1:400

Kontrollansvarig och kontrollplan

För att få ett startbesked ska ett förslag på en kontrollplan skickas in för bedömning. I vissa fall behöver du också ange en kontrollansvarig. Läs mer om kontrollansvarig och kontrollplan här.Öppnas i nytt fönster

Grannyttrande kan behövas

Om byggnation placeras närmare grannes gräns än 4,5 meter behöver dina grannar yttra sig. Blankett för grannyttrande finns att hämta under ”hämta blanketter” på e-tjänstens förstasida Anmälan och anmälan attefallshus m.m. Kommunen kommer att kontakta dina grannar om du inte själv har gjort det.

Om du placerar din byggnation närmare gräns än 4,5 meter till kommunal mark som t ex gata eller allmänning kan du behöva söka bygglov för åtgärden.

Viktigt att tänka på:

En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan anmälan gjorts och startbesked utfärdats av byggenheten. Slutbesked måste utfärdas innan byggnadsverket får tas i bruk.

Om Du vid schaktningar eller andra åtgärder träffar på en fornlämning måste arbetet avbrytas omedelbart och anmäla detta till LänsstyrelsenÖppnas i nytt fönster.

Det måste finnas en arbetsmiljöplan på arbetsplatsen. För mer information gå in på Arbetsmiljöverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Ansökan

Du kan ansöka via vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder.Öppnas i nytt fönster
Genom våra e-tjänster kan du också komplettera ditt ärende, kommunicera med handläggare och ta del av beslut i ditt ärende.

Bygglovsenheten

Telefonnummer
0156-523 83

Öppettider

Telefontid: Mån, Tis, Tors, Fre kl 10-12. Tel: 0156-52383. Onsdagar är kundtjänsten stängd.
Besökstid: Vardagar kl 13.00–16.00. Förboka gärna ditt besök.