Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Sanktionsregler

När en åtgärd som kräver anmälan, bygglov, marklov eller rivningslov utförs utan lov/tillstånd är det en olovlig åtgärd. Enligt plan- och bygglagen ska det tas ut en extra avgift när någon gjort en olovlig åtgärd. Den extra avgiften kallas sanktionsavgift och är en betydligt högre avgift än för själva lovet. Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt den nya lagen alltid ta ut en sanktionsavgift vid en olovlig åtgärd.

 • När ska en sanktionsavgift tas ut?

  En sanktionsavgift ska tas ut av den som utfört den olovliga åtgärden. Även om åtgärden blir beviljad i efterhand måste sanktionsavgiften betalas.

 • Vad är en olovlig åtgärd?
  • Bygga något utan beviljat bygglov (när bygglov krävs, så kallade svartbyggen).
  • Riva något utan beviljat rivningslov eller utan att göra en anmälan.
  • Börja med markåtgärder som kräver marklov.
  • Att börja bygga eller riva innan du fått startbesked.
  • Att börja använda den nybyggda delen, anläggningen o.s.v. innan du fått slutbesked.
  • En olovlig åtgärd kan också vara att  installera en eldstad (ex. braskamin, pelletspanna, rökkanal) installera eller väsentligt ändra en hiss eller anordning för ventilation. Installera eller väsentligt ändra en anläggning för vattenförsörjning eller ett avlopp, ändra något som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad, ändra bärande konstruktioner eller avsevärt ändra planlösningen.
 • Vad händer med det jag redan byggt eller installerat?

  Vad som händer med ditt byggprojekt eller din installation bedöms utifrån byggregler och gällande lagstiftning. Förutom sanktionsavgiften kan du exempelvis bli tvingad att flytta på eller riva det du byggt eller att återställa byggnaden och marken i ursprungligt skick. Ibland kan ett bygglov beviljas i efterhand men sanktionsavgiften måste ändå betalas.