Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Årets nybyggare

Trosa är en kommun med en lång historia av framgångsrik tillväxt. En fortsatt stabil och försiktig utveckling förutsätter framgångsrika nybyggnadsprojekt.

Anpassning till befintlig bebyggelse och ortskaraktären är viktigt samtidigt som införlivande av ny, effektiv och spännande gestaltning och teknik är en förutsättning för att kommunens tätorter och landsbygd ska kunna förena nytänkande, mångfald och tradition. I Trosa finns också fastställt att okonventionella lösningar ska uppmuntras, samtidigt som kommunen prioriterar hållbarhetsfrågor högt som ekokommun.

Byggnadsverk som kan nomineras är alla typer av byggnader, hela kvarter eller områden för olika ändamål. Priset delas ut i juni och bör innefatta byggnader eller kvarter färdigställda under föregående år eller fram till slutet av mars innevarande år.

Har du ett förslag om vilken byggnad eller kvarter som ska nomineras till årets nybyggare kan du lämna eller skicka ditt förslag till:

Trosa kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa.

Årets nybyggare:

2021 – Nokon AB, Mölna Äng
2020 – utgick
2019 – Erika Stenlund, Tim Svensson och Helene Claesson för renovering av Societetshuset
2018 – utgick
2017 – Byggherrarna Richter & Karlsson tillsammans med arkitekt Inge Lundbäck på Arkoo, Öbolandet 7:16
2016 – utgick
2015 – Gun och Jan Hulting, Tullaren 2
2014 – Erik Hedenstedt, Emils backe
2013 – utgick
2012 – Petri och Elisabeth Laukkanen, Villa Laukkanen
2011 – utgick
2010 – Camfil Svenska AB, Kv. Stämjärnet 5
2009 – Åke Bergdahl Fastigheter AB, Kv. Ölstugan 1

Hedersomnämnande:

2019 – Lagnö Bo KHF för byggnationen av gemenskapsboendet Lagnö
2017 – Kristina & Christer Rytterström, Öbolandet 38:5
2015 – Nero Fastighets AB, Lånesta 4:4
2014 – Nokon Invest AB, Mejseln 3, Verktygsgatan
2009 – Erik Hedenstedt, Ekologiska Byggvaruhuset AB