Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ledighetsansökan

Du ansöker om ledighet för ditt skolbarn via vår e-tjänst för ledighetsansökan. Ledighet beviljas normalt inte för de dagar då nationella prov genomförs.

Ledighet upp till fem dagar per läsår

Enligt Skollagen 7 kap, 17-18§§Öppnas i nytt fönsterÖppnas i nytt fönster, får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Klassföreståndaren (handledaren) fattar beslut om ledighet upp till och med fem dagar.

Ledighet längre än fem dagar

Enligt Skollagen 7 kap, 17-18§§Öppnas i nytt fönsterÖppnas i nytt fönster, får en elev beviljas längre ledighet om synnerliga skäl föreligger. Det är rektor som beviljar ledigheten och som avgör om synnerliga skäl föreligger. Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation och rektor tar hänsyn till frånvarons längd. Omständigheterna kring ledigheten skall vara mycket särpräglade.