Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Skolskjuts

Barn som går i grundskolan, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola i Trosa kommun har i vissa fall rätt till skolskjuts. Detta gäller barn som går i förskoleklass och upp till årskurs nio. Skolskjuts kan fås mellan adressen barnet är folkbokförd på till skolan barnet är basplacerad på.

Som elev i Trosa kommun har man i vissa fall rätt till skolskjuts. Detta gäller då från adressen barnet är folkbokförd på till den kommunala skola som ligger inom basplaceringsområdet. Om eleven redan är registrerad för skolskjuts och uppfyller kraven för skolskjuts enligt Trosa kommuns skolskjutsregler så behövs ingen ny ansökan vid nytt läsår. Elev som uppfyller kraven men inte tidigare har haft skolskjuts meddelar Skolskjutssamordnare på skolskjuts@trosa.se eller ansöker via e-tjänstenÖppnas i nytt fönster.

Elever som åker på så kallad tomplats ska inkomma med ny ansökan inför varje nytt läsår, senast vecka 24.

Detta krävs för att få skolskjuts

För att få skolskjuts ska vara möjligt måste alla krav för skolskjuts enligt Trosa kommuns skolskjutsregler uppfyllas. Avståndet mellan hemmet och skolan (som ditt barn är grundplacerade på så kallad basplacering) ska vara minst:

  • 3 kilometer för elever i förskoleklass till och med skolår 3
  • 4 kilometer för elever i skolår 4-6
  • 5 kilometer för elever i skolår 7-9

Avståndet mellan hemmet och hållplatsen kan vara upp till 3 km. Det beräknas efter kortast möjliga färdväg med gång- eller cykelväg. Skolskjuts anordnas inte till eller från fritids. Läs mer om basplacering.

Observera att du som elev i gymnasieskolan inte har rätt till skolskjuts, utan endast till bidrag till elevresor. Funktionshindrade elever inom gymnasieskolan kan i vissa fall söka färdtjänst hos kommunen. Elever i anpassad gymnasieskola kan ha rätt tillskolskjuts efter ansökan. Ansökan görs via vår etjänst skolskjuts

Avbeställ eller ändring av skolskjuts

Om skolskjutsen behöver ändras eller avbeställas för längre period hör av dig till skolskjuts@trosa.se

Åkerbergs trafik

Åkerbergs trafik utför skoltransporter i Trosa kommun. Vid sjukfrånvaro eller annan kortare frånvaro ska eleven anmäla detta så snart som möjligt till Åkerbergs trafik via SMS eller e-mail. Elevens namn samt hållplats ska anges.

SMS: 
070-662 65 70
E-post: skoltrosa@akerbergstrafik.se
Telefon dagtid till kontoret: 0156-340 00

Peter Åhlén

Skolskjutssamordnare

Telefonnummer
0156-522 02

Öppettider

Telefontid
Mån-fre kl 8-15