Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Modersmål och flerspråkighet

I Trosa kommun bor många barn som pratar andra språk än bara svenska. En del kan behöva stöd för att lära sig det svenska språket, medan andra barn önskar hålla sin flerspråkighet levande genom modersmålsundervisning.

Elever som har svårt att följa med i undervisningen på grund av språket och som därmed riskerar att inte uppnå målen får stöd i form av studiehandledning. Då eleven och studiehandledaren talar samma språk får eleven hjälp med att översätta under lektionstid.

Elever som talar ett annat modersmål hemma, eller som talar ett minoritetsspråk, har rätt till att studera modersmål efter skoltid. De elever som är intresserade behöver anmäla sig för att få modersmålsundervisning.

Mer information

 • Detta gäller för dig som nyanländ

  En nyanländ elev är en elev som tidigare har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt i Sverige. Eleven har påbörjat sin utbildning här på hösten det år då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige.

  När en ny elev flyttat till Trosa bokar Mottagningsenheten in en tid för kartläggning. Kartläggningen tar två veckor och görs utifrån Skolverkets material för kartläggning. Syftet med kartläggningen är att få reda på hur elevens tidigare skolgång sett ut för att underlätta hans eller hennes övergång till skolan i Sverige. Eleven får även gå på hälsosamtal och lära sig bassvenska.

  Eleven får därefter en klassplacering i ordinarie klass och fortsätter sin undervisning i svenska som andraspråk (SVA) så länge eleven behöver det. När eleven lärt sig tillräckligt med svenska kan eleven vara med i undervisningen i hans eller hennes ordinarie klass på heltid. Finns behovet kan eleven få hjälp att översätta under lektionstid i form av studiehandledning på modersmålet.

 • Vad är studiehandledning?

  Elever som har svårigheter att uppnå kunskapskraven i skolan på grund av språket kan få stöd av en studiehandledare i de ämnen där eleven har det svårt. Studiehandledarna talar samma språk som eleven och har ett nära samarbete med elevens lärare. Det gör att studiehandledaren är förberedd och kan stötta eleven under lektionstid.

  Genom studiehandledning får eleven på så vis undervisning på två språk, vilket utvecklar elevens tvåspråkighet. Det är rektorn på den skola eleven går på som beslutar om eleven ska få studiehandledning.

  Film om hur studiehandledning på modersmål fungerar

  Regler och riktlinjer

  Studiehandledning på modersmålet regleras i 5 kap. 4 § skolförordningen:
  En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.”

 • Vem har rätt till modersmålsundervisning?
  • Eleven går i klass 1-9
  • Eleven har ett annat modersmål än svenska
  • Eleven har grundläggande kunskaper i sitt modersmål
  • Eleven talar modersmålet dagligen i hemmet

  För att modersmålsundervisningen ska startas upp behöver minst fem elever från skolorna i Vagnhärad, Trosa och Västerljung anmäla sig.

  Varje elev som uppfyller kraven för modersmålsundervisning har rätt till sin modersmålsundervisning i högst 7 år.

  Ansök om modersmålsundervisning via vår e-tjänst.Öppnas i nytt fönster

Alexandra Degerman-Velén

Rektor SFI

Skolkontoret

Telefonnummer
0156-522 61