Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Val av skola

Här finns information till dig som är nyinflyttad och vill söka skola eller till dig som vill byta skola.

Folkbokförd i Trosa kommun

Förskoleklass

Är ditt barn folkbokfört i Trosa kommun skickas det ut en förtryckt skolvalsblankett under vecka tre de året barnet ska börja skolan, på denna framkommer barnets basplacering och rätten till skolskjuts. Här väljer du skola samt meddelar önskemål om fritidsplats.

Läs mer om att välja skola inför förskoleklass.

Åk 7

Önskas plats på skola som inte är barnets basplaceringsskola behöver en separat ansökan göras. Det gör du enkelt genom e-tjänsten Val/byte av skola.

Läs mer om basplacering.

Nyinflyttad

Vid inflyttning till Trosa kommun gäller följande:

  • Kravet är att minst en av vårdnadshavarna och barnet ska vara folkbokförda i Trosa kommun vid skolstart.
  • Skolplats i nuvarande hemkommun ska vara avslutad. Rektor beslutar om barnet kan tas emot på skolan. I annat fall hänvisar skolkontoret till annan skola i kommunen.

Du söker enkelt skolplats via vår e-tjänst.

Boende i annan kommun och önskar skolplats i Trosa kommun

Förutom ansökan i e-tjänsten behöver du ansöka om skolgång i annan kommun på särskild blankett, du hittar den i e-tjänsten, och skicka in ansökan till skolkontoret. Rektor beslutar om barnet kan tas emot på skolan.

Flyttar till annan kommun och önskan att behålla skolplats i Trosa kommun

Ta kontakt med rektor på skolan och meddela att familjen kommer att byta hemkommun. Rektor beslutar om fortsatt skolgång och om ditt barn kommer att gå kvar behöver du ansöka om skolgång i annan kommun på särskild blankett och skicka in ansökan till skolkontoret.

Blanketten hittar du här.

Byte till skola i annan kommun eller till skola utomlands

Du ansöker om utskrivning/utflytt i e-tjänsten. Detta gör du i god tid innan skolstart.