Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Köldmedia

Köldmedier används i anläggningar som ska värma upp eller kyla ner omgivningen. De finns i kylar, frysar, luftkonditioneringsaggregat och värmepumpar. Du som är operatör för en anläggning med köldmedier har huvudansvaret och det är därför viktigt att du känner till och följer de regler som gäller för installation och skötsel av utrustningar som innehåller köldmedier.

Du som är operatör är skyldig att

  • Kontrollera dina köldmedieaggregat inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
  • Senast den 31 mars rapportera föregående års kontroller till miljökontoret.
  • Ta hand om skrotade aggregat och rapportera detta till miljökontoret. Detta rapporteras med ett skrotningsintyg eller i den årliga årsrapporten.
  • Informera miljökontoret om du installerar nya aggregat.

Periodisk läcksökning

Från och med 2015 ska mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för i kilo köldmedier. Tidigare låg läckagekontrollen på 3 kg och nu är gränsen 5 ton CO2e. Detta innebär att du som operatör måste veta vilken typ av köldmedier du har. Detta kan kontrolleras på www.alltomfgas.se  eller så kan du kontakta ditt certifierade kontrollföretag.

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Mängden koldioxidekvivalenter / Läckagekontroller

5 ton CO2e eller mer / 1 gång per 12 månader
50 ton CO2e eller mer / 1 gång per 6 månader
500 ton CO2e eller mer / 1 gång per 3 månader

Årsrapportering

Om det i anläggningen sammanlagt under någon del av ett kalenderår finns minst 14,0 ton CO2-ekvivalent som omfattas av läckagekontroll, ska rapport inlämnas till Miljönämnden senast den 31 mars efterföljande år. Årsrapporten redovisar bland annat era återkommande kontroller under året. Handläggning av rapport debiteras enligt gällande taxa.

Skicka in din rapport

Använd gärna vår e-tjänst för årsrapportering av köldmedia.
Du kan även skicka in rapporten via post: Miljökontoret, Trosa kommun, 619 80 Trosa, eller via e-post: miljokontoret@trosa.se

Anmäl anläggning

Om du installerar eller konverterar en köldmedieanläggning ska detta anmälas till miljökontoret om din anläggning innehåller mer än 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter).

Om du byter operatör, tar över en verksamhet eller gör ändringar

Operatör är den som är ansvarig för kölmedieanläggningen. Du måste informera miljökontoret om du tar över en anläggning eller gör ändringar. Om du inte gör detta kommer tidigare verksamhetsutövare/operatör debiteras tillsynsavgifter.

Tillsyns- och miljösanktionsavgifter

Miljönämnden tar ut en avgift för handläggning enligt taxan som är beslutad av kommunfullmäktige.

Vid överträdelse är miljönämnden i vissa fall skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift.

Susanne Rosqvist

Miljöchef

Telefonnummer
0156-520 97