Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Muddring

Muddring är enligt miljöbalkens definition vattenverksamhet och kräver tillstånd enligt miljöbalken. Muddermassor klassificeras som avfall enligt miljöbalken och får inte dumpas i havet/vattnet utom i enskilda fall där Havs och vattenmyndigheten meddelar dispens från dumpningsförbudet.

Uppläggning av muddermassor på land kan innebära risk för förorening. Om risken för förorening vid uppläggning av muddermassor bedöms som ringa ska anmälan ske till kommunen, annars krävs det tillstånd från länsstyrelsen. Kommunen kan förelägga verksamhetsutövaren om försiktighetsmått, förbud mot verksamheten eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd. Anmäl via vår e-tjänst för miljöfarlig verksamhet. Om uppläggning dessutom sker inom ett strandskyddsområde krävs även strandskyddsdispens. Anmäl via vår e-tjänst för ansökan om strandskyddsdispensÖppnas i nytt fönster.

Upplägg av muddermassor inom detaljplanelagt område kan kräva marklov och i vissa fall även strandskyddsdispens . Kontakta samhällsbyggnadskontorets byggavdelningen för mer information.

Susanne Rosqvist

Miljöchef

Telefonnummer
0156-520 97