Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Kommunalt dricksvatten

I Trosa kommun tas vattnet från våra skyddade vattentäkter. Via ledningsnätet och våra vattentorn hamnar det sedan i en kran nära dig. Då dricksvatten räknas som ett livsmedel ställs det höga krav på beredning och distribution.

Dricksvattenkvalitet

Vattenkvaliteten testas regelbundet enligt ett kontrollprogram. Vattenproverna tas på råvatten (vatten direkt från täkten), i vattenverket samt ute på ledningsnätet. Detta görs enligt ett schema vid ett flertal tillfällen per år. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för kommunens vattenverk.

Trosa kommuns vattentäkter innehåller en hel del järn och mangan, varför vattnet luftas och filtreras innan det skickas ut på nätet. Av säkerhetsskäl, främst i förebyggande syfte, skyddskloreras även vattnet innan det skickas ut på ledningsnätet. Klorhalten ligger under gällande gränsvärde och är helt ofarligt. Kloret klingar snabbt av i ledningsnätet, men en del kan uppleva en svag klorsmak eller lukt. En del människor är överkänsliga mot klor. Ett tips är att tillsätta en knivsudd askorbinsyra per liter vatten, då avkloreras vattnet omedelbart.

Vad gör jag om dricksvattnet luktar eller smakar konstigt?

Dricksvatten är det mest kontrollerade av alla livsmedel. Om fel på dricksvattnet upptäcks som kan medföra hälsorisker meddelas konsumenterna omedelbart om vad som har hänt och vad man bör göra. Om ditt vatten luktar eller smakar konstigt så spola först kallvatten i alla dina kranar i minst 30 minuter. Om problemet kvarstår, kontakta VA-enheten.

Hårt vatten och kalkavlagringar

I Trosa kommun är det kommunala dricksvattnet hårt och pendlar mellan 12-13 tyska hårdhetsgrader. Hårt vatten medför vissa problem för till exempel hushållsmaskiner med igenkalkningar, samt ger en ökad förbrukning av tvätt- och diskmedel.

Tips för att förebygga och få bort kalkavlagringar:

  • Torka av blöta ytor och föremål så minskar risken för beläggningar från vatten som avdunstar.
  • Skölj disken i kallt vatten.
  • Spola av duschväggar och badkar med kallt vatten efter dusch/bad.
  • Kalkavlagringar får du bort med hjälp av exempelvis citronsyra eller ättika.

Kontaktcenter

Kontakt vid fakturafrågor och mätaravläsningar

Telefonnummer
0156-520 00