Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Felanmälan vatten och avlopp

Om du har kommunalt vatten och avlopp är det till Trotab du hör av dig om du har råkat ut för avloppsstopp, översvämning eller annan driftstörning. Trotabs journummer går att nå dygnet runt för att du ska få hjälp så snart som möjligt. På denna sida har vi sammanställt viktig information kring ansvarsområden och vad du kan tänka på.

Vid vattenläcka inom fastigheten

 • Stäng ventilen vid vattenmätarplatsen.
 • Kontakta Trotab om läckan misstänks vara belägen mellan vattenmätarplatsen och förbindelsepunkten i gatan. Då kommer de ut och stänger av vattnet vid servisventilen.
 • Kontakta en rörentreprenör för hjälp med att åtgärda felet på din VA-installation.

Vid vattenläcka utanför fastigheten

Vid översvämning av avloppsvatten

 • Kontakta Trotab. De kontrollerar var avloppsstoppet har uppstått. Trosa kommun ersätter inte i efterhand entreprenörer som har anlitats av fastighetsägaren om det visar sig att stoppet uppstått i de allmänna avloppsledningarna.
 • Fotodokumentera omfattningen och eventuella skador.

Ansvarsfördelning kopplat till avloppsstopp

Trosa kommun ansvarar för de allmänna spillvattenledningarna som ofta finns i gatan fram till fastighetens förbindelsepunkt. De ledningar som ansluter till förbindelsepunkten och som finns inne på fastigheten är du som fastighetsägare ansvarig för att anlägga och underhålla.

 • Ansvar vid stopp i det kommunala ledningsnätet

  Har du har fått stopp i ditt avlopp och misstänker att det uppstått utanför din förbindelsepunkt bör du kontakta Trotab. Om stoppet efter Trotabs undersökning visar sig vara utanför din förbindelsepunkt påbörjar Trotab arbetet med att åtgärda stoppet. Arbetet är naturligtvis kostnadsfritt för fastighetsägaren då stoppet uppstått på Trosa kommuns ledning.

 • Ansvar vid stopp i fastighetens avloppsledning

  Misstänker du att du fått ett avloppsstopp i fastighetens egna ledningar är det du som fastighetsägare sin är ansvarig för att kalla på spolbil. Har du kontaktat och anlitat en spolbil vid ett avloppsstopp som sedan visar sig sitta utanför era ledningar, det vill säga i Trosa kommuns ledningsnät, kan Trosa kommun inte ersätta de kostnader som krävs. Trosa kommun har inte något samarbete med företag som erbjuder tjänster på fastighetens egen anläggning såsom spolning av avloppsrör.

Trotab

Upphandlad entreprenör för kommunalt VA

Telefonnummer
0156-350 650

Öppettider

Trotabs journummer går att nå dygnet runt.