Avfall & återvinning

Tekniska enheten ansvarar för ett viktigt miljöarbete i kommunen för att minska spridningen av miljöfarliga ämnen ut i naturen och spara på naturens resurser genom sophämtning, Korslöt Återvinningscentral samt insamling av farligt avfall. Samtliga av dessa verksamheter bedrivs i dag av entreprenörer.

Renhållningstaxa

Renhållningen är helt taxefinansierad. Det innebär att inga skattemedel finansierar enhetens arbete och investeringar.

Här hittar du taxorna för renhållning, slam och latrin som gäller från och med 2022-01-01.

Felanmälan av återvinningsstationer

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvar för alla återvinningsstationer i hela Sverige och det är till dem du gör en anmälan om en återvinningsstation är nedskräpade eller överfulla. Det är även FTI som står för snöröjning och halkbekämpning vid återvinningsstationerna och det är till dem felanmälan görs om detta inte skett.

Felanmäl återvinningstation

Kontakt

Teknisk kundtjänst
Telefontid vardagar 10-12
0156-522 48
kundtjanst@trosa.se