Avfall & återvinning

Tekniska enheten ansvarar för ett viktigt miljöarbete i kommunen för att minska spridningen av miljöfarliga ämnen ut i naturen och spara på naturens resurser genom sophämtning, Korslöt Återvinningscentral samt insamling av farligt avfall. Samtliga av dessa verksamheter bedrivs i dag av entreprenörer.

Renhållningstaxa

Renhållningen är helt taxefinansierad. Det innebär att inga skattemedel finansierar enhetens arbete och investeringar. Här hittar du de aktuella taxorna för renhållning, slam och latrin

Märkning av sopkärl

Under sommaren 2019 pågår arbetet med att uppdatera och märka sopkärlen runt om i kommunen. Läs mer om det arbetet här.

Felanmälan återvinningsstation 

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvar för alla återvinningsstationer i hela Sverige och det är till dem du gör en anmälan om en återvinningsstation är nedskräpade eller överfull. 

Kontakt

Telefontid: vardagar kl 10.00-12.00
Fakturafrågor renhållning/VA: 0156-522 48
kundtjanst@trosa.se
Ingenjör: 0156-523 06